• +385 (0)1 201 5004
 • +385 (0)1 201 3895

Naše usluge

Logopedija

 • tretmani poremećaja izgovora i glasa
 • pripreme za školu
 • liječenje mucanja i brzopletosti
 • tretmani poremećaja čitanja i pisanja
 • rad s vokalnim profesionalcima na razvoju verbalnih

i neverbalnih komunikacijskih vještina

Integrativna psihoterapija

 • rješavanje trauma i fobija
 • terapija odnosa
 • liječenje depresije, manije i psihoze
 • tretman poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (eng. ADHD)

 

Neuro-lingvističko programiranje (NLP-t)

 • rješavanje fobija i konflikata
 • terapija odnosa
 • rad na samopouzdanju i svladavanje treme
 • mijenjanje neželjenih reakcija i ponašanja
 • vještine pregovaranja
 • razvoj emocionalne inteligencije
 • rad na organizacijskim sposobnostima

Obratite nam se s povjerenjem!

Naše osnovno načelo i princip rada je povjerenje između pacijenta i terapeuta te povjerljivost i diskrecija.