• +385 (0)1 201 5004
  • +385 (0)1 201 3895

O nama

Prospera Viva je tvrtka koja se bavi govorno-jezičnom terapijom i obiteljskim savjetovanjem, terapijom metodom neuro-lingvističkog programiranja i integrativnom psihoterapijom u tretiranju raznih komunikacijskih poteškoća i različitih psiholoških smetnji.

Terapija se vrši u skladu s najnovijim svjetskim istraživanjima na području logopdije i psihoterapije, a u radu koristimo najmodernije aparate i materijale trenutno dostupne na tržištu.

Terapijski rad temeljimo na multidisciplinarnom pristupu koji se kreira individualno prema potrebama, željama i mogućnostima svakog klijenta. Kombiniranjem različitih pristupa klijentu omogućavamo rad na njemu prihvatljivoj razini te time garantiramo postizanje najboljih rezultata.

Osnovno načelo i princip našeg rada temelji se na povjerenju između pacijenta i terapeuta te iznad svega načelu povjerljivosti i diskrecije.

Obratite nam se s povjerenjem!

Obratite nam se s povjerenjem!

Naše osnovno načelo i princip rada je povjerenje između pacijenta i terapeuta te povjerljivost i diskrecija.