• +385 (0)1 201 5004
  • +385 (0)1 201 3895

Logopedija

Logopedija pomaže u otkrivanju, prevenciji i liječenju poremećaja ljudske komunikacije. To obuhvaća poremećaje artikulacije, govora, glasa i pisanog jezika kao i neverbalne komunikacije. Isto tako pomaže u rješavanju poremećaja matematičkog i logičkog shvaćanja, a primjenjuje se i u terapiji različitih teškoća govora kod gluhe djece ili djece oštećena sluha.

Znate li da je ranim otkrivanjem i liječenjem govornih i jezičnih poremećaja kod djece moguće izbjeći buduće dugotrajne probleme u njihovoj društvenoj interakciji?

Obratite nam se s povjerenjem!

Naše osnovno načelo i princip rada je povjerenje između pacijenta i terapeuta te povjerljivost i diskrecija.