• +385 (0)1 201 5004
  • +385 (0)1 201 3895

Zašto Prospera Viva?

Prospera Viva je tvrtka koja se bavi govorno-jezičnom terapijom i obiteljskim savjetovanjem, terapijom metodom neuro-lingvističkog programiranja i integrativnom psihoterapijom u tretiranju raznih komunikacijskih poteškoća i različitih psiholoških smetnji.

Terapijski rad temeljimo na multidisciplinarnom pristupu koji se kreira individualno prema potrebama, željama i mogućnostima svakog klijenta. Kombiniranjem različitih pristupa klijentu omogućavamo rad na njemu prihvatljivoj razini te time garantiramo postizanje najboljih rezultata.

Usluge

Logopedija

Logopedija pomaže u otkrivanju, prevenciji i liječenju poremećaja ljudske komunikacije te obuhvaća poremećaje artikulacije, govora, glasa i pisanog jezika kao i neverbalne komunikacije.

Više

Integrativna psihoterapija

Integrativna psihoterapija objedinjuje nekoliko pristupa psihoterapiji koji odgovaraju i pomažu pojedincu u njegovom svakodnevnom funkcioniranju.

Više

Neuro-lingvističko programiranje

NLP-t omogućuje da shvatimo kako opažamo svijet te pomaže pri "programiranju" obrazaca našeg ponašanja sa svrhom ostvarivanja svih naših ciljeva.

Više

Obratite nam se s povjerenjem!

Naše osnovno načelo i princip rada je povjerenje između pacijenta i terapeuta te povjerljivost i diskrecija.